Startpagina Home
Visie Scheveningen Bad 2020
 
Plan Visie Scheveningen Bad
Aanbieding Plan
Visie en uitgangspunten
Historie
Pleinen
Lijnen
Sferen
Verkeer en parkeren
Deelgebieden
Palaceplein en Bilderberg
Gevers Deynootplein
Pier
Circusplein
Boulevard en Strand
Overige Aandachtspunten
Uitgangspunten Gemeente
 
Comité
Download plan2020
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor Scheveningen - Kust
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


 
   

4 Pleinen Lijnen Sferen

4.2 Lijnen


De lijnen moeten de samenhang tussen de pleinen en functies versterken. Het moeten logische verbindingen zijn, zowel qua zicht als qua uitstraling, waardoor ze een bijdrage leveren aan de totale beleving van Scheveningen.

Het is bijna onmogelijk om direct de zee te zien als je Scheveningen binnenrijdt, niet alleen vanwege de bebouwing, maar ook door de hoger liggende zeewering.
Historisch gezien is het altijd al zo geweest dat het zicht op zee werd geblokkeerd door gebouwen (zie oude foto's van Bad), ook bij de meeste andere badplaatsen overigens, om de simpele reden dat bewoners en hotelgasten meer opbrengen voor investeerders dan lucht en meeuwen.

Wanneer de huidige bebouwing even wordt weggedacht moeten bezoekers vanaf de Gevers Deynootweg eerst ongeveer 2 meter omhoog om de zee te kunnen zien. Pas als ze over de zeewering heen zijn worden het strand en de boulevard zichtbaar. Wat de effecten van de 2e Deltawet zullen zijn op Scheveningen Bad is nog onbekend. Lager zal de huidige zeewering in ieder geval niet worden.

Het dilemma van bouwen aan de kust in Nederland is ook te zien in Noordwijk, waarbij de zeekering inmiddels een zodanige hoogte heeft dat het vanaf de boulevard en de achterliggende bebouwing onmogelijk is geworden om de zee te ervaren.

Vanaf de bocht in de Zwolsestraat is er zicht op de Pier. Met enige bouwkundige ingrepen kan deze zichtlijn worden verwijd. Door uiterlijke aanpassingen aan de zijkanten van de Zwolsestraat vanaf de Harstenhoekweg en de Zeekant in het verlengde daarvan en een totale herinrichting van de openbare ruimte met een duinkarakter, kan dit een duidelijk entreegebied worden.

Een tweede lijn wordt gevormd door de aanrijroute over de Badhuisweg met zicht op het Kurhaus.
Vanaf één punt op het Palaceplein kan de bezoeker niet alleen het Circusplein zien, maar ook de duinen, de Pier (via de Palace Promenade) en de zee (via de Palacestraat, dankzij het feit dat deze op het niveau van de Gevers Deynootweg ligt). Daarvoor zijn wel een paar bouwkundige ingrepen noodzakelijk. Daarmee is het Palaceplein bij uitstek de ontvangstruimte van Bad en geschikt om als tophalte te worden aangemerkt. Het is dit plein waar de meeste winst te behalen valt voor de versterking van de economische doelstellingen.

Een vierde lijn is de verbinding Zwarte Pad - Haven. Zeker voor de Multi purpose bezoeker van Scheveningen zijn de loopafstanden Bad Dorp Haven aan de forse kant.

Economische versterking
De verbindingen kunnen een belangrijke impuls opleveren, omdat zij bezoekers kunnen verleiden tot het gebruik maken van meer functies dan men aanvankelijk had gepland. Van singlepurpose naar multipurpose verblijf. Ook kan dit nieuwe doelgroepen aantrekken, waaronder de verblijfstoerist en de combinatiebezoeker.
Aan inrichting en aankleding van de lijnen moet dan ook veel aandacht worden besteed. Wij denken hierbij aan maatregelen die overgangen vloeiend maken of juist markeren met behulp van:

  • Verlichting
  • Bestrating
  • Beplanting
  • Meubilair
  • Gevelaankleding
  • Een onafhankelijk van het OV-net opererend vervoer Bad Haven Dorp

In het hoofdstuk deelgebieden zal op de lijnen verder worden ingegaan.


In het kader van de "Aanpak zwakke schakels" wordt de huidige zeewering verhoogd en het strand verbreed en verhoogd, gedimensioneerd op het klimaatscenario "50 jaar midden". Voor de huidige maximum klimaatscenario's volstaat deze dimensionering niet meer.

Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat de opwarming van de aarde nog ernstiger is dan tot nu toe werd gedacht. Daardoor moeten de thans gehanteerde maximumscenario's vermoedelijk worden bijgesteld.

Daarmee is het maar de vraag of en zo ja, wanneer Scheveningen Bad aan de beurt komt voor de toekomstige kustversterking en op welke wijze dit zal worden gedaan.

Lager zal de huidige zeewering in ieder geval niet worden.