Startpagina Home
Visie Scheveningen Bad 2020
 
Plan Visie Scheveningen Bad
Aanbieding Plan
Visie en uitgangspunten
Historie
Pleinen
Lijnen
Sferen
Verkeer en parkeren
Deelgebieden
Palaceplein en Bilderberg
Gevers Deynootplein
Pier
Circusplein
Boulevard en Strand
Overige Aandachtspunten
Uitgangspunten Gemeente
 
Comité
Download plan2020
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor Scheveningen - Kust
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


 
    5 Verkeer en parkeren

In dit plan wordt slechts beperkt ingegaan op de problematiek rond bereikbaarheid en parkeren. Daarmee is echter niet gezegd dat dit geen belangrijk onderwerp is. Sterker nog, voor een economische versterking zijn goede bereikbaarheid en goede parkeerfaciliteiten een absolute randvoorwaarde.

De hele verkeersmodellering behoort echter een afgeleide te zijn van de allocatie van functies in het vernieuwde Scheveningen. Pas wanneer overeenstemming bestaat over de nieuwe inrichting en samenhang binnen Bad en tussen Bad Dorp Haven en binnenstad kan een verkeersmodel worden ontworpen, dat het beoogde functioneren van Scheveningen als 2e bruisende centrum van de Wereldstad aan Zee ondersteunt en zelfs versterkt.

Bij de door de gemeente verstrekte verkeerscijfers voor het basisjaar 2008 en voor 2020 plus Masterplan zetten wij zeer grote vraagtekens. Hierop komen wij in BNS-verband nog terug.
Alleen daar waar de toegekende functies inrichtingseisen stellen aan verkeer en parkeren zijn deze in het vlekkenplan genoemd.

Uitgangspunt is dat op piekdagen het autoverkeer buiten Scheveningen moet worden opgevangen in transferia met optimaal gebruik van Dynamisch VerkeersManagement(DVM). De bezoeker moet met flexibel natransport vlot en comfortabel naar de eindbestemming kunnen worden gebracht. Fysieke obstakels als eenrichtingsverkeer, stoplichten, afsluitingen binnen en tussen Haven, Dorp en Bad, die het bestemmings- en lokaal verkeer ook belemmeren op dagen dat dit nergens voor nodig is zijn ongewenst.

De rol van touringcars, shuttlebusjes en ander flexibel natransport is onderbelicht is gebleven in de discussienota. Aparte faciliteiten hiervoor kunnen een extra economische impuls betekenen.

Nieuwbouw moet altijd gepaard gaan met een adequate parkeervoorziening.

Het centrum van Bad moet verkeersluw gemaakt worden door het autoverkeer, de tram en het parkeren zo veel mogelijk ondergronds te brengen.

Een openbare parkeervoorziening op de tramkeerlus bij het Zwarte pad is ongewenst in verband met de fuikwerking.

Verder zal in de hele kuststrook betaald parkeren moeten worden ingevoerd met een maximale parkeerduur van 2 uur om zoekverkeer door woonstraten te voorkomen.

Voor de verbinding tussen binnenstad en Scheveningen lijken de geplande OV-verbeteringen een goede zaak. Een OV-route evenwijdig aan de kust, die geen verbinding heeft met het bestaande OV-net kan daarbij nog een extra impuls geven aan het combinatiebezoek aan Bad, Dorp en Haven en daarmee ook aan het verblijfstoerisme. Door de onafhankelijkheid van het OV-net kan een regelmatige dienstregeling worden gegarandeerd, die niet verstoord wordt door spitsbelasting elders in de stad.