Startpagina Home
Visie Scheveningen Bad 2020
 
Plan Visie Scheveningen Bad
Aanbieding Plan
Visie en uitgangspunten
Historie
Pleinen
Lijnen
Sferen
Verkeer en parkeren
Deelgebieden
Palaceplein en Bilderberg
Gevers Deynootplein
Pier
Circusplein
Boulevard en Strand
Overige Aandachtspunten
Uitgangspunten Gemeente
 
Comité
Download plan2020
 
Wilt u op de hoogte blijven , laat dan hier uw e-mail adres achter.
Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om U op de hoogte te stellen van nieuws over plannen voor Scheveningen - Kust
Mailinglijst
Aanmelden
Afmelden

Vul uw e-mail adres in:


 
    7 Uitgangspunten gemeente & overzichtskaart visie

Nota van Uitgangspunten masterplan Scheveningen-kust

De Nota van Uitgangspunten Scheveningen-kust is op 14 februari 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. In de Nota van Uitgangspunten heeft de gemeente haar ambitie uit de structuurvisie vertaald in uitgangspunten voor de kuststrook van Scheveningen. Door een gevarieerde mix van wonen, werken en toeristische attracties moet Scheveningen aantrekkelijker worden voor bewoners en bezoekers. Vier seizoenen lang én op ieder moment van de dag .

In de Nota van Uitgangspunten zijn voor het deelgebied Scheveningen Bad de volgende ambities vastgelegd:

1 Onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van een zogeheten ontvangstruimte aan zee in het centrum van Bad en het verbeteren van de bereikbaarheid van Scheveningen Bad door het parkeren te concentreren bij deze ontvangstruimte.

2 Verbeteren van de ruimtelijke relaties tussen de kust en achterland.

3 Verbeteren van de OV-bereikbaarheid van Scheveningen Bad door tramlijn 1 op te waarderen tot RandstadRail.

4 Toevoegen van ± 20.000 m2 ter versterking van de functies uitgaan, entertainment en amusement. Gewenst zijn twee a drie theaters (van gemiddeld 6.000 tot 7.000 m2 elk).

5 Toevoegen van avond- en nachtfuncties in het centrumgebied, die het hele jaar rond functioneren.

6 Toevoegen van ± 600 hotelkamers, ca. 30.000 m2, op diverse locaties, waarvan in ieder geval ca. 200 kamers in het centrumgebied van Bad in combinatie met live entertainment.

7 Opwaarderen van kleinschalige hotels, en omvormen richting themahotels, zoals design, special interest en bed & breakfast.

8 Toevoegen van aantrekkelijke, flexibele of duurzame attracties, bij voorkeur een familleattractie è la Madame Tussaud, Dungeons of een 'kid-city'. Ook tijdelijke attracties van drie tot vijfjaar zijn mogelijk en kunnen zo steeds nieuwe impulsen bieden.

9 De Pier zodanig herontwikkefen, dat deze in aansluiting op de andere nieuw te ontwikkelen voorzieningen ook in de niet-zomermaanden een sterke functie vervult. Toevoegen hoogwaardig winkelaanbod, dat primair ondersteunend is met een recreatieve functie. Verbeteren van de bereikbaarheid van de strandpaviljoens op het Noorderstrand door de aanleg van een fiets- en wandelpad, dat aansluit op de Boulevard.

10 Reserveren van strategische locaties met een forse footprint in Bad voor het aantrekken van topfuncties en toptrekkers.

11 Onderzoek verrichten naar uitbreiding en opwaardering van het wellness-aanbod, waaronder Vitalizee.

12 Onderzoek verrichten naar ruimtelijke mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen en centrum-stedelijke milieus in het centrumgebied van Bad.

13 Onderzoek verrichten naar het verplaatsen of opheffen van de tramremise aan de Harstenhoekweg, ten behoeve van uitbreiding van de parkeerfunctie en in de buurt passende woningbouw (ca.2.500 m2).

14 Onderzoek verrichten naar ruimtelijke en programmatische mogelijkheden van de noordzijde van Bad richting het Zwarte Pad.

15 Op de locatie keerlus Zwarte Pad is ruimte voor 40 è 60 woningen in een laagbouwmilieu, gecombineerd met een gebouwde parkeervoorziening ter vervanging van het parkeerterrein in de duinen. Het huidige parkeerterrein wordt omgebouwd tot een noodroute voor hulpdiensten en een wandel-/fietsroute tussen Scheveningen en Meijendel.